Reis der Zielen: Uw persoonlijke Zielenreis (Journey of Souls - Life between Lives)
De website voor uw Geestelijk Welbevinden!! En voor groei op Spiritueel, Existentieel en Zingevend niveau

Gelukkig leven


Spirituele regressie is een bijzondere vorm van regressie waarbij de cliŰnt met behulp van een diepe hypnotische trance wordt begeleid naar het hervinden van herinneringen aan het bestaan tussen levens in. (het tussenbestaan).

Een zielenreis naar het tussenbestaan werpt een licht op de meest wezenlijke vraagstukken van de mens.

Spirituele regressie heeft haar wortels in de re´ncarnatietheorie. Ervan uitgaande dat de ziel
(onze onsterfelijke identiteit)
meerdere levens nodig heeft om zich te ontplooien, zijn er levens op deze aarde, maar is er ook een plek waar onze ziel naar terugkeert wanneer het aardse bestaan ten einde is.

Wanneer wij onszelf zien als spirituele wezens die op aarde de identiteit van een menselijk lichaam aannemen, is vanuit dat oogpunt de plek waar de ziel vandaan komt eigenlijk ôthuisö.

Een bezoek aan het tussenbestaan werpt een licht op de meest wezenlijke en existentiŰle vraagstukken van de mens:

Wat is dood ? Is er leven na de dood ? Wat is de zin van mijn leven ? Wat is het doel van mijn leven en op welke manier kan ik dat vormgeven? Waarom gebeuren de dingen in mijn leven op deze manier en kan ik dat ook veranderen? Waarom heb ik dit lichaam? Waarom is een dierbare van mij zo vroeg overleden en hoe geef ik dat een plek?
Een zielenreis kan je weer doen stromen, kan je weer een en heel doen voelen met het alles.

Tijdens een spirituele regressie bestaat de mogelijkheid om een antwoord te krijgen op bovenstaande vragen.

Spirituele regressie: Hoe gaat dat in zijn werk?
Alle herinneringen aan dit leven en aan vorige levens zijn opgeslagen in een deel van onze geest, die niet zomaar toegankelijk is via ons actieve wakende bewustzijn. Dit waakbewustzijn noemen we ook wel de bewuste, kritische geest, waar het analytisch denken deel van uitmaakt.
Het andere deel noemen we ook wel het onderbewuste . Een ieder van ons kent het contact met dit onderbewuste, bijvoorbeeld via dromen, meditatie, flashbacks of via energetisch lichaamswerk.


Het onderbewuste deel van onze hersenen bevat de informatie over dit leven vanaf het moment van conceptie.

Tenslotte is er nog een derde deel dat we ook wel het metabewustzijn noemen. Dit deel bevat informatie over onze werkelijke onsterfelijke identiteit. Het is onze grootste bron van wijsheid en inzicht.

De meest betrouwbare methode om gestructureerd informatie uit dit gebied te halen is via op hypnose gebaseerde regressietechnieken. Dat heeft te maken met de lagen van het onbewuste die wij zelf actief kunnen benaderen als wij in diepe trance zijn waardoor deze lagen ons bewust worden.
En zie hoe jouw ziel gloeit, daar waar je thuishoort.

Voor een algemeen vervolg klik hier

Voor een diepgaande toelichting klik hier

Voor contactgegevens klik hier

Belangrijke LINKS