HOME             Reis der Zielen: Uw persoonlijke Zielenreis Journey of Souls - Life between Lives
     De website voor uw Geestelijk Welbevinden!! En voor groei op Spiritueel, Existentieel en Zingevend niveau

Vervolg Zielenreis
De meest effectieve methode om de diepste lagen in je geest te bereiken waardoor je contact kunt maken met de plek aan de 'Andere Kant' is Hypnose. Deze methodiek brengt ons in een staat van verlaagde hersenactiviteit, waarin wij diep ontspannen zijn en onze aandacht volledig gericht is op onze binnenwereld. In de BŔta staat van hersenactiviteit zijn wij alert, kritisch, bewust van de wereld om ons heen. Hieronder ligt een staat van verlaagde hersenactiviteit die wij betreden wanneer wij ontspannen zijn of in meditatie; de alpha staat. In Alpha wordt de kritische geest iets stiller zodat er ruimte komt voor creativiteit, intu´tie en het ophalen van herinneringen.

Wij kunnen het bewustzijn wakker roepen voor het feit dat de menselijke ziel eeuwig is, dat zij er voor de geboorte evenzeer is als na de dood.

Een nog diepere staat van ontspanning , noemen we de theta staat oftewel hypnose. In deze bewustzijnsstaat ben je heel ontspannen en is je aandacht volledig gefocussed, waardoor je kritische oordelende geest een stap terug heeft gezet.
Dan is het mogelijk om toegang te krijgen tot die lagen van het bewustzijn die wij het onbewuste en het metabewustzijn noemen. Tenslotte kennen we het delta bewustzijn. Dat is onze slaap.

Bij een spirituele regressie sessie wordt als volgt te werk gegaan: Na een voorgesprek, waarin de motivatie, de belangrijkste doelen en de eventuele zorgen worden besproken, wordt de klant via ontspanning en verdieping in een hypnotische trance gebracht. Dan begint de reis naar het tussenbestaan die volgens een aantal logische stappen verloopt. Eerst wordt een leeftijdsregressie gedaan naar kindertijdherinneringen in dit leven om het geheugen op te frissen. Daarna wordt een bezoek gebracht aan een vorig leven waar via een stervenservaring de overgang wordt gemaakt van de ziel die zich van het lichaam losmaakt en reist door de tunnel naar ôhet Lichtö.
Eenmaal aangekomen op de plaats van bestemming wordt de ziel meestal opgevangen door de persoonlijke Gids.

Vervolgens kunnen in de zielenwereld de volgende onderdelen de revue passeren: zielsverwanten, activiteiten, gidsen, leraren, advisering, studie, recreatie,lichaamsselectie, integratie van het zielsbewustzijn met de foetus.

Wat levert het op?
Een kennismaking met de vrijheid, de vrede, de compassie, de onvoorwaardelijke liefde en acceptatie van de zielenwereld. Vanuit je diepste bewustzijn krijg je informatie over je spirituele identiteit, je spirituele erfenis en je levensdoel.


Dit meest directe contact met je essentie geeft perspectief op het hoogste niveau van zingeving omdat je direct communiceert met je hoogste bron van wijsheid en inzicht.
Daarmee brengt het een integratie tot stand van je onsterfelijke identiteit met je huidige zelf en werpt het licht op jouw persoonlijke waarheid met betrekking tot je levenspad.

De methode (Newton)
Michael Newton, een Amerikaanse psycholoog die door gebruik te maken van klassieke hypno- en regressietechnieken ontdekte dat regressie mogelijk is naar het tussenbestaan, heeft zijn loopbaan gewijd aan het onderzoeken van de zielenwereld. Door middel van 30 jaar onderzoek en 7000 case studies heeft hij systematisch een deel van de structuur van deze wereld in kaart gebracht. Daarnaast heeft hij een methode ontwikkeld om in contact te treden met deze zielenwereld waarmee hij therapeutisch gezien baanbrekend werk heeft verricht met het therapeutisch werken op het niveau van zingeving.

Voorbereiding en tijdsduur
Een LBL sessie duurt 3,5 tot 5 uur en kan in een of in twee sessies worden gegoten. Ter voorbereiding wordt aangeraden eerst een past life regressie te doen en enige ervaring te hebben met hypnotische trance.

Voor een diepgaande toelichting klik hier

Voor contactgegevens klik hier

Belangrijke LINKS